Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2023 (Lớp 01)

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2023 (Lớp 01)

19:55 07/08/2023

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2023 (Lớp 01)

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng an toàn thông tin năm 2023 (Lớp 02)

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng an toàn thông tin năm 2023 (Lớp 02)

13:20 02/08/2023

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng an toàn thông tin năm 2023 (Lớp 02)
Lễ phát động Phong trào chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lễ phát động Phong trào chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

09:00 26/07/2023

Diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 28/7/2023, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (điểm cầu chính trực tiếp tại Trung tâm IOC tỉnh và trực tuyến đến 13 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố; 173 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh).

Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

12:43 11/07/2023

Ngày 10/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 3/2023

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 3/2023

20:12 14/06/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu người đứng đầu của tất cả các cấp, các ngành phải trực tiếp chỉ đạo, phải sâu sát thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ được giao; bố trí cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ phải am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao để đảm bảo thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nhiệm vụ về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao sự hài lòng hơn nữa của doanh nghiệp, người dân đối với chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.
 
 
Quảng Ngãi đứng thứ 27 về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022

Quảng Ngãi đứng thứ 27 về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022

14:53 19/04/2023

Sáng 19-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Chính phủ, kết nối đến 63 tỉnh, thành phố và các cấp huyện, xã. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì, cùng sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh.