Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết liệt cải cách hành chính

Quyết liệt cải cách hành chính

14:21 06/04/2022

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh đã tham mưu triển khai quyết liệt các giải pháp, để thực hiện mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ngãi đạt trung bình cả nước trong năm 2022.
Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết

Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết

16:35 31/03/2022

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Xu hướng phát triển hiện nay mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, ngành, địa phương vì tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.
Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi cho các sở, ban ngành, địa phương

Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi cho các sở, ban ngành, địa phương

10:13 30/03/2022

Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 380/QĐ-UBND phân công thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

Infographic: TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Nội vụ

Infographic: TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Nội vụ

16:16 25/03/2022

Ngày 15/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Sở Nội vụ có 12 thủ tục hành chính, cụ thể:
Infographic: Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Infographic: Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10:28 11/03/2022

Nhằm tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC để từ đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/3/2022 tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Phát động và triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025”

Phát động và triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025”

14:35 10/02/2022

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, thúc đẩy tinh thần thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong từng năm và cả giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo; ngày 24/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 93/QĐ-UBND  Kế hoạch Phát động và triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025”, phong trào thi đua với các nội dung: 
Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực công chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính

Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực công chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính

18:02 06/11/2021

Ngày 06/11/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lớp Hội nghị tập huấn trực tuyến về tăng cường năng lực công chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ có ông Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi có ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng tham dự có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, các thành viên trong Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị tập huấn được kết nối trực tuyến với trên 170 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi.

Công tác cải cách hành chính phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Công tác cải cách hành chính phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

16:24 01/10/2021

Phát biểu bế mạc hội nghị, đánh giá về công tác cải cách hành chính (CCHC), đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ CCHC, chúng ta đã có cố gắng, nhưng kết quả đạt được không nhiều, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, vì sao chúng ta đưa ra nhiều giải pháp, nhưng kết quả lại không đạt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến công tác CCHC của tỉnh luôn đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Trong đó, phải kể đến là chi phí thời gian quá nhiều; công tác tuyên truyền về pháp luật, các quy định còn hạn chế; ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao; công tác liên kết giữa các sở, ngành trong giải quyết chưa nhịp nhàng; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa thực hiện nghiêm, người đứng đầu thiếu quyết tâm trong xử lý,…
Sự đổi mới, sáng tạo, gương mẫu của người đứng đầu là nguồn cảm hứng quan trọng trong cải cách hành chính

Sự đổi mới, sáng tạo, gương mẫu của người đứng đầu là nguồn cảm hứng quan trọng trong cải cách hành chính

16:36 30/09/2021

Tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XX diễn ra vào sáng 30-9, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIX về về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.