Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi ban hành một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Quảng Ngãi ban hành một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

16:24 23/09/2021

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

16:23 10/09/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025

10:58 09/09/2021

Ngày 26/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi đoạn 2021 - 2025 kèm theo Quyết định số 768/QĐ-UBND, nhằm mục đích tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được quy định tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương; UBND các huyện, thị xã, thành phố nhận thức đầy đủ, xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và đề ra các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; định lượng được hiệu quả của công tác cải cách hành chính, sự phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

08:10 07/09/2021

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Quảng Ngãi quyết tâm nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và các năm tiếp theo

Quảng Ngãi quyết tâm nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và các năm tiếp theo

14:57 19/08/2021

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi đạt thứ hạng rất thấp. Để tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS của tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo; ngày 03/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá điểm yếu trong công tác cải cách hành chính năm 2020, giải pháp trọng tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá điểm yếu trong công tác cải cách hành chính

Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá điểm yếu trong công tác cải cách hành chính

13:52 03/08/2021

Sáng ngày 03/8/2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị phân tích, đánh giá điểm yếu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2020, giải pháp trọng tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Cải cách hành chính: Cùng quyết tâm hành động vì lòng tự trọng, danh dự và sự phát triển bền vững

Cải cách hành chính: Cùng quyết tâm hành động vì lòng tự trọng, danh dự và sự phát triển bền vững

16:11 28/07/2021

Theo kế hoạch, ngày 30-7, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị về công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh. Đây là hội nghị quan trọng, nhằm đánh giá, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhất để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh nhà.
Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025, thứ hạng PCI nằm trong top 10-20 cả nước

Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025, thứ hạng PCI nằm trong top 10-20 cả nước

15:55 27/07/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu quyết tâm bứt phá mạnh mẽ về điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh để được xếp vào nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt của cả nước; tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.
Triển khai các giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2021

Triển khai các giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2021

15:58 22/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

15:06 19/07/2021

Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính tập trung vào các nội dung như sau: Tập trung xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 – 2030.