Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022

15:46 28/03/2022

Sáng ngày 24/3/2022, tại Hội trường Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh họp xét khen thưởng năm 2021

Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh họp xét khen thưởng năm 2021

10:58 24/03/2022

Chiều 23-3, đồng chí Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp để xét, đề nghị khen thưởng trong năm 2021 cho các tập thể, cá nhân.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

09:59 03/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị số 19/CT-TTg); Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 28/10/2021 tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg và Chỉ thị số 14/CT- UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (gọi tắt là Chỉ thị số 14/CT-UBND).

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức tọa đàm đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức tọa đàm đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

16:41 28/10/2021

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức Tọa đàm đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Khối trưởng và đồng chí Võ Đình Trà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Khối phó Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh cùng chủ trì buổi Tọa đàm. Cùng tham dự có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cán bộ, công chức, viên chức tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của 09 cơ quan, đơn vị trong Khối.

Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

17:40 17/09/2021

Ngày 31/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1348/QĐ-UBND Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Theo đó, nội dung Quy chế được quy định cụ thể như sau:
Thủ tướng Chính phủ kết luận về công tác thi đua, khen thưởng

Thủ tướng Chính phủ kết luận về công tác thi đua, khen thưởng

11:05 17/09/2021

Ngày 23/8/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 221/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận kết quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào những kết quả chung của đất nước trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế; đặc biệt tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã kiện toàn các chức danh Nhà nước.
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

14:58 20/08/2021

Trong những năm qua, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các cấp, ngành, địa phương đã tích cực triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ra sức thi đua đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.