Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi

Thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi

13:53 10/03/2022

Thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ định kỳ hàng năm của các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương để cung cấp, tổng hợp các số liệu phục vụ quản lý, định hướng phát triển ngành. Việc thống kê này được quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Đối với tỉnh Quảng Ngãi, trong những năm qua nhiều các cơ quan, tổ chức của tỉnh đã nghiêm túc thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ đúng thời gian, số liệu trong các biểu đạt yêu cầu.
Quảng Ngãi ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

15:02 23/02/2022

Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:19 24/11/2021

Thẩm định tài liệu hết giá trị là nội dung cần thiết phải thực hiện trong công tác lưu trữ nhằm giúp các cơ quan, tổ chức giải phóng diện tích kho lưu trữ, tạo điều kiện để bảo quản tốt những tài liệu có giá trị. Để công tác thẩm định tài liệu hết giá trị được thực hiện thống nhất, cần phải thẩm định theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kế hoạch lưu trữ tài liệu điện tử của tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch lưu trữ tài liệu điện tử của tỉnh Quảng Ngãi

16:17 12/11/2021

Trong những năm gần đây, các cơ quan nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu thực hiện điện tử hóa quy trình giải quyết công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh, từ việc này đã hình thành tài liệu lưu trữ điện tử, trong đó có tài liệu số hóa; nhưng đa số hình thành ở dạng rời lẻ, chưa tích hợp thành hồ sơ; nếu như không có giải pháp kịp thời, khối tài liệu lưu trữ điện tử rời lẻ này sẽ ngày càng phát sinh nhiều hơn trong Hệ thống. Như vậy để chuyển giao tài liệu lưu trữ điện tử có giá trị vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử của tỉnh; các cơ quan phải hiệu chỉnh để lựa chọn những tài liệu có giá trị, loại bỏ những tài liệu không có giá trị, việc này sẽ gây lãng phí nhiều nhân lực và kinh phí.

Kiểm tra định kỳ công tác an toàn PCCC và CNCH tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Kiểm tra định kỳ công tác an toàn PCCC và CNCH tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

16:31 11/11/2021

Ngày 21/10/2021, Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra định kỳ công tác an toàn PCCC và CNCH tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi.

Hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định trong chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy

Hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định trong chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy

17:00 17/09/2021

Qua kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ và thẩm định Mục lục hồ sơ nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh, thẩm tra Danh mục tài liệu hết giá trị của các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ phát hiện chất lượng chỉnh lý hồ sơ, tài liệu của một số cơ quan không đảm bảo, ảnh hưởng đến việc tổ chức sử dụng, ảnh hưởng đến tiến độ thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh và tiến độ thẩm tra tài liệu hết giá trị.

Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

15:49 16/09/2021

Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ngày 09 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức lễ kết nạp đảng viên

15:45 19/08/2021

Ngày 18/8/2021, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú Hồ Văn Quang và Đặng Thị Thu Hiền. 

Bất cập khi thực hiện cấp, cấp lại Giấy “Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ”

Bất cập khi thực hiện cấp, cấp lại Giấy “Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ”

11:30 18/08/2021

Trong thời gian vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ của một số tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ:“Sở Nội vụ có trách nhiệm: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ của tổ chức, cá nhân theo quy định…”.

Một số giải pháp triển khai Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Một số giải pháp triển khai Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

09:20 17/08/2021

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 24/12/2020 để triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, giai đoạn 2020 - 2025”.