Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

14:38 05/01/2021

Chiều ngày 04/01/2021, Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020; tham dự Hội nghị gồm toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ. Chủ trì Hội nghị gồm có: ông Đoàn Dụng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ cùng ông Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở và ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Võ Hùng Cường, Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Hội nghị được tổ chức  đúng theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.