Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Nghĩa Hành

Thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Nghĩa Hành

16:11 10/05/2023

Sáng ngày 08/5/2023, tại trụ sở UBND huyện Nghĩa Hành, ông Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Nghĩa Hành. Tham dự buổi làm việc, về phía huyện Nghĩa Hành có ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thuộc huyện và các thành viên Đoàn thanh tra.

Công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Tư Nghĩa

Công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Tư Nghĩa

09:09 28/03/2023

Sáng ngày 27/3/2023, tại trụ sở UBND huyện Tư Nghĩa, ông Nguyễn Thái Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Tư Nghĩa. Tham dự buổi làm việc, về phía huyện Tư Nghĩa có ông Nguyễn Đăng Vinh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thuộc huyện và các thành viên Đoàn thanh tra.

Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Trà Bồng

Công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Trà Bồng

15:24 20/02/2023

Sáng ngày 20/02/2023, tại trụ sở UBND huyện Trà Bồng, ông Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Trà Bồng. Tham dự buổi làm việc, về phía huyện Trà Bồng có ông Hoàng Anh Ngọc, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thuộc huyện và các thành viên Đoàn thanh tra.
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

14:38 05/01/2021

Chiều ngày 04/01/2021, Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020; tham dự Hội nghị gồm toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ. Chủ trì Hội nghị gồm có: ông Đoàn Dụng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ cùng ông Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở và ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Võ Hùng Cường, Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Hội nghị được tổ chức  đúng theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.