Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII

Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII

16:12 19/09/2023

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công bố Quyết định kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác thanh niên năm 2023 tại UBND thành phố Quảng Ngãi

Công bố Quyết định kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác thanh niên năm 2023 tại UBND thành phố Quảng Ngãi

15:57 19/09/2023

Sáng ngày 19/9/2023, tại trụ sở UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định số 263/QĐ-SNV ngày 07/8/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác thanh niên năm 2023 tại UBND thành phố và UBND các xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

20:39 18/09/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch 220-KH/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

Diễn tập thực chiến an toàn thông tin tại Thị xã Đức Phổ

Diễn tập thực chiến an toàn thông tin tại Thị xã Đức Phổ

08:32 18/09/2023

Chiều ngày 15/9 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND Thị xã Đức Phổ tổ chức buổi Diễn tập thực chiến an toàn thông tin với chủ đề: “Bảo vệ dữ liệu người dùng trong cơ quan Nhà nước”.
Hướng dẫn trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

21:00 15/09/2023

Ngày 03/9/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4966/BNV-TCBC về trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương hằng năm trong giai đoạn 2022 - 2026 như sau:
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, cấp xã

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, cấp xã

15:51 12/09/2023

Sáng 11/9/2023, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023.
Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

15:24 12/09/2023

Ngày 05/9/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Công văn số 5007/BNV-TĐKT gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.