Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch công tác tuần thứ 26 năm 2022 (từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022) 24/06/2022 Tải về
2 Lịch công tác tuần thứ 25 năm 2022 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022) 17/06/2022 Tải về
3 Lịch công tác tuần thứ 24 năm 2022 (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022) 10/06/2022 Tải về
4 Lịch công tác tuần thứ 23 năm 2022 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022) 03/06/2022 Tải về
5 Lịch công tác tuần thứ 22 năm 2022 (từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022) 27/05/2022 Tải về
6 Lịch công tác tuần thứ 21 năm 2022 (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022) 20/05/2022 Tải về
7 Lịch công tác tuần thứ 20 năm 2022 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022) 13/05/2022 Tải về
8 Lịch công tác tuần thứ 19 năm 2022 (từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022) 06/05/2022 Tải về
9 Lịch công tác tuần thứ 18 năm 2022 (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022) 29/04/2022 Tải về
10 Lịch công tác tuần thứ 17 năm 2022 (từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022) 22/04/2022 Tải về