Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sắp xếp cơ cấu tổ chức của các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sắp xếp cơ cấu tổ chức của các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16:38 06/10/2021

Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ở các Sở, ban, ngành đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; ngày 31/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 788/QĐ-UBND sắp xếp cơ cấu tổ chức của các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ

15:12 13/08/2021

Ngày 12/8/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

10:32 19/03/2021

Sáng ngày 18/3/2021, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Võ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự Hội nghị còn có đại diện thành viên Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh; đại diện công chức các Sở, ban, ngành tỉnh; Quản trị viên và giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện.

Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập

04:00 12/05/2014

​      Thực hiện Công văn số 1394/BNV-VKH ngày 28/4/2014 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 12/5/2014, Sở Nội vụ có Công văn số 705/SNV gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tổng hợp, báo cáo thực trạng số lượng, chất lượng các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành, địa phương quản lý và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 23/5/2014 để kịp tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định (Công văn, Biểu mẫu).