Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đại hội Chi bộ Văn phòng và Xây dựng chính quyền lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025

29/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 187-KH/ĐU ngày 28/4/2022 của Đảng ủy Sở Nội vụ đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 32-KH/CB ngày 20/5/2022 của Chi bộ Văn phòng và Xây dựng chính quyền về tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Chiều ngày 28/6/2022, Chi bộ Văn phòng và Xây dựng chính quyền tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tạ Công Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham dự Đại hội.

Đồng chí Tạ Công Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Đại hội

Đại hội được nghe Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và của Đảng ủy cấp trên. Đảng viên, công chức và người lao động luôn ổn định về tư tưởng, giữ vững lập trường chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ Sở Nội vụ đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã tập trung thảo luận và bổ sung ý kiến vào các dự thảo báo cáo, phân tích, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua; trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ đến.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tạ Công Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Văn phòng và Xây dựng chính quyền đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới Chi bộ cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội phát huy tập trung dân chủ, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tài, có tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác tốt bầu vào Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2022 - 2025; Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ và bầu đồng chí Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Đại hội thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV, nhiệm lỳ 2022 - 2025 đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của Đại hội, hy vọng, tập thể Chi bộ Văn phòng và Xây dựng chính quyền sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ Sở Nội vụ đã giao.