Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết quả 05 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa ban tỉnh

27/06/2022

Chiều ngày 23/6/2022, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, Thường trực, Lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo, trong 05 năm (2017-2022) trên địa bàn tỉnh có 7.440 mô hình "Dân vận khéo" đăng ký và triển khai thực hiện, trong đó có khoảng 1.668 mô hình đạt hiệu quả cao trên 04 lĩnh vực kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị có khả năng nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã có sự chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua đã thật sự lan rộng ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, địa phương. Công tác dân vận của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động từ những mô hình "Dân vận khéo" đã tạo sự lan tỏa, tăng đồng thuận trong Nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cơ sở đạt hiệu quả thiết thực.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Bằng nhiều hình thức "khéo", trong 05 năm qua, đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận đóng góp 825.187 ngày công với hơn 473,636 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, làm đường bê tông nông thôn với tổng chiều dài 2.253 km; kiên cố hóa 1.236km kênh mương nội đồng; thắp sáng hơn 1.720 km đường giao thông nông thôn với 69.484 bóng điện; tự nguyện hiến 767.880 m2 đất, tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn. Trong 02 năm (2021 và 2022) đã có hơn 1.000 mô hình được nhân rộng. Trong đó Ban Dân vận Tỉnh ủy có các mô hình tiêu biểu như: "Vận động khắc phục các vấn đề liên quan đến tôn giáo xảy ra ở cơ sở không đúng quy định", "Thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm"; "Phân loại rác thải tại nhà", "Dân vận khéo trong việc ngăn chặn tình trạng ngư dân khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài""Thắp sáng niềm tin";.....Các sở, ban ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã công nhận 675 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" (639 mô hình, điển hình tập thể; 36 mô hình, điển hình cá nhân); Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận 01 mô hình cấp tỉnh. Đã biểu dương, khen thưởng đối với 741 tập thể, cá nhân (cấp tỉnh: 142 tập thể và 116 cá nhân; cấp huyện: 265 tập thể và 218 cá nhân).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong thời gian qua; đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"; nâng cao nhận thức, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trong trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền.

Tăng cường công tác dân vận và đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời những kiến nghị, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh và các Dự án trọng điểm của tỉnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" trong công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân gắn với các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình mới hay, sáng tạo để kịp thời biểu dương, khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, tạo sức lan tỏa và động lực mạnh mẽ trong xã hội. Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy công văn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh.