Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi bứt phá trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025

24/05/2022    260

Trong các ngày từ 23 đến 27/5, tại thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), đoàn cán bộ, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã tiếp thân mật và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cho biết một số kết quả nổi bật trong năm 2021 như: Tốc độ tăng trưởng của tỉnh 6,05%.  Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 65,8 %, GRDP đầu người đạt 3.091 USD/người. Đây là mức tăng trưởng cao nhất ở khu vực duyên hải miền Trung, đứng thứ 26 các tỉnh, thành trong toàn quốc. Quy mô kinh tế của Quảng Ngãi đứng thứ 22. Có 2 trong số 5 huyện thoát nghèo đó là huyện Ba Tơ và Minh Long đã thoát nghèo trong năm vừa qua.

Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 19,3% so với năm 2020, vượt 20% kế hoạch năm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khá cao so bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, năm nay, thu ngân sách nhà nước đạt 24.025 tỷ đồng, vượt xa dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao - Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, , Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên của các Ban, ngành của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Ngoài kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: Việc huy động mọi nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức triển khai thực hiện các hình thức dạy và học phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo vừa an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo với phương châm “tạm dừng đến trường, nhưng không dừng học”, “an toàn đến đâu cho học trực tiếp đến đó” -  Đồng chí Phó Bí thư trăn trở.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh, cụ thể, năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi xác định thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, cùng với tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung khắc phục, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân về sản xuất kinh doanh; vận dụng, tận dụng cơ hội thu hút các nguồn lực để đầu tư, phát triển; xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021-2025; tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Phát triển văn hóa, giáo dục. Chấn chỉnh quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.… Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 5-6%; GRDP bình quân đầu người khoảng 3.280 USD; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 64-65%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 29.000 - 31.000 tỷ đồng; phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao trên 10%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 29%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn khoảng 43,8%; có 05 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; … Để đạt được các chỉ tiêu, tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra một số giải pháp thực hiện, trong đó đáng chú ý là tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục nhấn mạnh, , Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên của các Ban, ngành của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu chủ động tham mưu, không thực hiện hoàn thành, hoàn thành trễ hạn, không đảm chất lượng các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tập trung tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng và kịp thời triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; …

Đồng thời, đẩy mạnh chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là quỹ đất cho doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh phát triển du lịch; xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng nội địa; tăng cường biện pháp quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Quảng Ngãi sẽ bứt phá trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XX.

Về phát triển văn hóa – xã hội, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao năng lực hệ thống y tế; thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục ở các cấp học, sớm đưa học sinh trở lại trường học khi đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025...

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng những kết quả tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sau khi nghe những chia sẻ của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chúc mừng những kết quả tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời tin tưởng, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, trong đó thực hiện thắng lợi, có hiệu quả 4 nhiệm vụ trong tâm và 3 đột phá lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Doãn Tiến cũng mong muốn trong thời tới, tỉnh Quảng Ngãi và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đẩy mạnh phối hợp công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn mà tỉnh Quảng Ngãi đã đặt ra.

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Đoàn Công tác của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tới khảo sát thực tế một số mô hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi./.

Theo dangcongsan.vn