Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 (lớp thứ ba)

27/04/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; chiều ngày 26/4/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 (lớp thứ ba) cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh của buổi lễ khai giảng lớp lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022

Tham dự lễ khai giảng, có Thạc sĩ Trần Văn Dư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện Sở Nội vụ, cùng 106 học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tổ chức từ ngày 26/4/2022 đến ngày 08/6/2022 theo hình thức tập trung tại Trường Chính trị tỉnh, các học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên của Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 09 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyền đề báo cáo theo chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng được thực hiện theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tới tổng thời gian của toàn bộ chương trình là 160 tiết./.