Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính năm 2022

21/04/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; sáng ngày 21/4/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Trung thuộc Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính năm 2022 cho 45 học viên là công chức, viên chức làm công tác kế toán trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện theo hình thức trực tuyến.

Tham dự lễ khai giảng có Chuyên viên cao cấp Đỗ Văn Trường, Giám đốc Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính; Tiến sĩ Bùi Minh Chuyên, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và khoa học; Thạc sĩ Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Trung; đại diện Sở Nội vụ, cùng 45 học viên lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính tổ chức từ ngày 21/4/2022 đến ngày 12/6/2022, các học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên của Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính truyền đạt 18 chuyên đề về kiến thức chung, quản lý nhà nước đối với tài chính, kế toán và các kỹ năng cần thiết cho công chức giữ ngạch kế toán viên chính; trong đó, các chuyên đề về kiến thức chung, lý luận hành chính nhà nước… sẽ được bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến và các chuyên đề còn lại sẽ được bồi dưỡng tập trung tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng./.

Tin liên quan