Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2022

30/09/2022 14:57    112

Từ ngày 1-10/10, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia đồng bộ của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam có Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia hàng năm sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia; thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 sẽ tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Ngày 15/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch số 148 về việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của kế hoạch này, đồng thời chủ trì tổ chức Hội thảo về Chuyển đổi số vào ngày 10/10. 

Theo đó, Quảng Ngãi sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng thông điệp về chuyển đổi số trên các trang/cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, treo băng rôn khẩu hiệu tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Đặc biệt, Quảng Ngãi sẽ phát động phong trào tích cực thực hiện chuyển đổi số trong thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số…

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các hoạt động diễn ra trong dịp này phải phong phú, đa dạng về hình thức, nhưng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với mục đích, ý nghĩa và chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022; đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng nhiệt tình, khuyến khích các doanh nghiệp có gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 10/10 hàng năm được Chính phủ quyết định là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa: số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân, là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.