Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

14/06/2022

Sáng ngày 14/6/2022, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi. Dự họp còn có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Thanh An, Bí thư Thành ủy Ngô Văn Trọng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền, lãnh đạo các sở ngành và địa phương.

Ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại phiên họp

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, qua kết quả công bố của các cơ quan có thẩm quyền, năm 2021, Quảng Ngãi có 2 chỉ số tăng bậc so với năm 2020. Đó là Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 86,45/100 điểm, tăng 13,21%, xếp thứ 39/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 24 bậc so với năm 2020. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt 40,98 điểm, xếp vị thứ 43/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 17 bậc so với năm 2020. Tuy nhiên, chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh (PCI) giảm điểm, giảm bậc. Năm 2021, PCI tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt 62,97 điểm, xếp hạng 45/63 tỉnh, thành, giảm 0,23 điểm và giảm 09 bậc so với năm 2020. Qua các kết quả các chỉ số này, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh, đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện công tác cải cách hành chính còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải được nhận diện để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn cho rằng, trong thời gian qua, tinh thần, thái độ làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao, dẫn đến mất niềm tin trong nhân dân, nhất là trong khâu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Các địa phương phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để tạo niềm tin trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương phải phân tích, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI để có biện pháp khắc phục. Xem đây là một trong những nhiệm vụ đưa vào xét thi đua khen thưởng hàng năm. Trong công tác cải cách hành chính cần phải thực hiện đồng bộ, kịp thời, trách nhiệm để nâng cao các chỉ số, tạo hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp./.