Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2022

20/06/2022

.

.

Tài liệu đính kèm: Quyet dinh dieu chinh ke hoach thanh tra kiem tra nam 2022.pdf