Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Nội vụ

19/01/2022

.

.

Tài liệu đính kèm: KH THANH TRA KIEM TRA 2022- THANH TRA SO NOI VU.pdf

Tin liên quan