Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

19/05/2022

.

Tài liệu đính kèm: TB DANH MUC TL ON TAP.pdf

Tin liên quan