Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với thí sinh dự tuyển không ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời gian quy định; công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề

16/09/2021

.

.

Tài liệu đính kèm: TB 214.pdf