Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Kết quả điểm phúc khảo Môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

28/04/2021

.

.

Tài liệu đính kèm: 2021-04-28 (8).pdf

Tin liên quan