Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

28/05/2021

.

.

Tài liệu đính kèm: KQ.rar