Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo tham dự sát hạch để xác định người trúng tuyển có điểm số bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng

12/05/2021

.

.

Tài liệu đính kèm: 2021-05-12 (10).pdf

Tin liên quan