Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối thí sinh trúng tuyển không ký hợp đồng làm viêc và nhận việc trong thời hạn quy định của kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

16/09/2021

.

.

Tài liệu đính kèm: QĐCÔNG NHẬN KQ TRÚNG TUYỂN LẦN 2.pdf

Tin liên quan