Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm

15/12/2021

.

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công,  năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi (Dự thảo kèm theo)./.

Tin liên quan