Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2021

21/10/2021

.

 

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2021 (Công văn và phụ lục hướng dẫn kèm theo)./.

Tin liên quan