Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển của huyện Minh Long và huyện Sơn Hà năm 2021

04/11/2021

.

 

Kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển của huyện Minh Long và huyện Sơn Hà năm 2021 (Kế hoạch kèm theo)./.

Tin liên quan