Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phối hợp tổ chức tập huấn lớp báo cáo viên và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

28/02/2022

Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; Sở Nội vụ có Công văn số 286/SNV-CCVC ngày 25/02/2022 đề nghị Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn báo cáo viên cấp huyện để bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cho 78 học viên và 04 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho 362 đại biểu HĐND cấp huyện.

Thời gian, địa điểm mở lớp: thực hiện theo Kế hoạch số 58-KH/CT ngày 18/02/2022 của Trường Chính trị tỉnh về tổ chức các lớp tập huấn báo cáo viên và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi sẽ thông báo triệu tập học viên và phối hợp với Sở Nội vụ để tổ chức ký hợp đồng mở lớp bồi dưỡng theo quy định.

Tin liên quan