Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: Chỉ số PAPI năm 2021 tăng 19 bậc

13/05/2022

Sáng 10-5, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cùng các đối tác đã công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021.

Theo báo cáo, điểm tổng hợp chỉ số PAPI của Quảng Ngãi đạt 40,980 điểm, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố. Tuy xếp hạng không cao, nhưng được đánh giá là tỉnh có mức cải thiện đáng kể ở chỉ số về thủ tục hành chính công, với mức tăng 19 bậc so với năm 2020.

PAPI là chương trình nghiên cứu quan trọng về quản trị do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2009. Chỉ số PAPI đo lường, so sánh trải nghiệm cảm nhận của người dân về hiệu quả, chất lượng thực thi chính sách và cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Mục đích nhằm thúc đẩy xây dựng, quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân. Chỉ số PAPI năm 2021 được khảo sát ngẫu nhiên trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố qua phân tích từ trải nghiệm và lăng kính của người dân.

Được biết, PAPI bao gồm 8 chỉ số nội dung (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử); 28 nội dung thành phần, hơn 120 tiêu chí, hơn 550 câu hỏi về nhiều vấn đề liên quan đến chính sách của Việt Nam.

Tin liên quan