Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ ba)

21/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; sáng ngày 21/03/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ ba) cho 96 đại biểu HĐND cấp huyện của 13 huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự lễ khai giảng, có các đồng chí: Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thạc sĩ Trần Văn Dư, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Thạc sĩ Đào Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng 96 đại biểu HĐND cấp huyện của các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh của buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ ba)  diễn ra trong thời gian 03 ngày, từ ngày 21/03/2022 đến hết ngày 23/03/2022; các đại biểu HĐND cấp huyện tham gia bồi dưỡng sẽ được các báo cáo viên cấp tỉnh, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 06 chuyên đề, bao gồm những nội dung quan trọng như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; Kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới và quản lý nhà nước về đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là hết sức cần thiết đã được Trung ương, tỉnh quan tâm bố trí đầy đủ về nhân lực, vật lực và tài lực; trong đó việc bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh được giao cho Bộ Nội vụ đã tổ chức xong và bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã được giao cho địa phương tổ chức, vừa qua Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức được 01 lớp báo cáo viên và 02 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện; việc tổ chức lớp rất thành công. Đây là lớp bồi dưỡng thứ ba dành cho đại biểu HĐND cấp huyện, để tiếp nối thành công đó đề nghị các đồng chí là giảng viên, báo cáo viên tiếp tục phát huy truyền đạt những kinh nghiệm, những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đại biểu HĐND cấp huyện và các đại biểu tham gia bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập đầy đủ, chủ động trao đổi những vấn đề có liên quan với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND cấp huyện trong nhiệm kỳ của mình./.

Tin liên quan