Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ tư)

24/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; sáng ngày 23/03/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ tư) cho 95 đại biểu HĐND cấp huyện của 13 huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

Tham dự lễ khai giảng, có các đồng chí: Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thạc sĩ Trần Văn Dư, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh ; Thạc sĩ Đào Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng 95 đại biểu HĐND cấp huyện của các huyện, thị xã, thành phố.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ tư)  diễn ra trong thời gian 03 ngày, từ ngày 23/03/2022 đến hết ngày 25/03/2022; các đại biểu HĐND cấp huyện tham gia bồi dưỡng sẽ được các báo cáo viên cấp tỉnh, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 06 chuyên đề, bao gồm những nội dung quan trọng như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; Kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới và quản lý nhà nước về đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã là hết sức cần thiết đã được tỉnh quan tâm bố trí đầy đủ về nhân lực, vật lực và tài lực; để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt rất mong các đồng chí giảng viên, báo cáo viên tham gia bồi dưỡng ngoài những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đại biểu HĐND cấp huyện, chia sẽ thêm các kinh nghiệm thực tế cho đại biểu được biết; đối với các đại biểu tham gia bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập nghiêm túc và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.