Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2022

23/03/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; sáng ngày 22/03/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi lễ khai giảng   

Tham dự lễ khai giảng, về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Huế; về phía Sở Nội vụ có ông Võ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng 94 học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 108 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tổ chức từ ngày 22/3/2022 đến ngày 16/4/2022 và lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tổ chức từ ngày 22/3/2022 đến ngày 13/5/2022 theo hình thức tập trung tại Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng, ông Võ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nêu rõ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức ở cấp tỉnh, cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về kiến thức quản lý nhà nước, đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; đồng thời, việc tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Vì vậy, để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, ông Võ Xuân Hòa đã đề nghị Ban Tổ chức lớp học phối hợp chặt chẽ với cơ sở đào tạo thường xuyên theo dõi, quản lý tốt lớp học; Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế quan tâm, bố trí đội ngũ giảng viên giảng dạy giàu kinh nghiệm để truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cho học viên. Đối với các học viên cần cố gắng sắp xếp công việc ở cơ quan, đơn vị để tham gia học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế học tập của cơ sở đào tạo và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Tin liên quan