Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp tập huấn báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

09/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; sáng ngày 09/03/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp tập huấn tập huấn báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cho 78 báo cáo viên của 12 huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự lễ khai giảng, có các đồng chí: Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Cảm, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Xuân Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thạc sĩ Trần Văn Dư, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Võ Đình Ngân - đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 78 báo cáo viên của các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh của buổi lễ khai giảng lớp tập huấn báo cáo viên

Theo chương trình, lớp tập huấn báo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời gian 03 ngày, từ ngày 09/03/2022 đến hết ngày 11/03/2022; các báo cáo viên cấp huyện tham gia tập huấn sẽ được các báo cáo viên cấp tỉnh, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 06 chuyên đề, bao gồm những nội dung quan trọng như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; Kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới và quản lý nhà nước về đô thị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được Bộ Nội vụ hướng dẫn tại Công văn số 1265/BNV-ĐT ngày 28/3/2021, Trường Chính trị tỉnh vinh dự được tỉnh giao cho tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cần tổ chức tốt và đạt kết quả. Đồng thời, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức lớp và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định. Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả, đồng chí Nguyễn Tấn Đức đã đề nghị các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Tin liên quan