Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

23/12/2021

Ảnh minh họa

Ngày 10/12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, theo đó, trong năm 2022 sẽ tập trung tuyên truyền:

* Đối với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước tập trung tuyên truyền:   

1. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần.

2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch).

3. Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  (30/4/1975 - 30/4/2022).

4. Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022). 

5. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).  

6. Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945  - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (2/9/1945 - 2/9/2022).

7. Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

* Đối với kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của  Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam tập trung tuyên truyền: 

1. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022).

2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 - 7/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước).

4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

5. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 – 23/11/2022).

6. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

7. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/2/1902  – 01/2/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

8. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 – 05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

9. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022), lãnh đạo  tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

10. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022),  lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

* Đối với kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm  tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung  ương, tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền: 

1. Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên  không (18/12/1972 - 18/12/2022). 

2. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 (10/12/1952 - 10/12/2022).

* Đối với kỷ niệm các ngày lễ quốc tế tập trung tuyên truyền: 

1. Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022).

2. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022).

3. Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2022).

4. Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022).

* Đối với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh trong  năm 2022 tập trung tuyên truyền:

1. Kỷ niệm 77 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2022).

2. Tưởng niệm 54 năm Ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ (16/3/1968 - 16/3/2022).

3. Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2022).  

4. Kỷ niệm 57 năm ngày chiến thắng Ba Gia (31/5/1965 - 31/5/2022).

5. Kỷ niệm 57 năm Ngày chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965-18/8/2022).

6. Kỷ niệm 63 năm khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi  (28/8/1959 - 28/8/2022).

7. Kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2022.

* Đối với một số ngày kỷ niệm khác: Kỷ niệm 146 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 01/10/2022); 158 năm Ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 - 20/8/2022); 92 năm Ngày diễn ra sự kiện biểu tình chiếm huyện đường Đức Phổ (08/10/1930 – 08/10/2022)…: Báo, Đài cùng các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền phù hợp theo thông lệ năm lẻ.

Về hình thức tuyên truyền: Các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức  tuyên truyền phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm phù hợp với  công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ,  trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị; thông  qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính  trị - xã hội của các hội, đoàn thể; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phim, ảnh và  các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền...). 

Tổ chức phát động các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử; đồng  thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn  dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông  thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;  “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... 

Tổ chức tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan, như:  bảng điện tử, panô, áp phích, băng rôn,… ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở;  đồng thời hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của tỉnh, của  đất nước trong năm 2022. 

 

* MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!

- Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  (03/02/1930 - 03/02/2022)! 

- Các vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy  nước! 

- Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất  nước (30/4/1975 - 30/4/2022)! 

- Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954  - 7/5/2022)! 

- Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công  (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa  Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

- Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại  (19/5/1890 - 19/5/2022)! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm  vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi  (24/3/1975 - 24/3/2022)! 

- Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

- Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!