Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và ‎chuyển đổi số ở tỉnh Quảng Ngãi nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ‎ngày càng tốt hơn

23/05/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhận định “Nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và ‎chuyển đổi số ở tỉnh Quảng Ngãi nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ‎ngày càng tốt hơn”.‎

Zalo

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
ThZalo