Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2022

20/04/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; sáng ngày 19/4/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2022 và lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh của buổi lễ khai giảng lớp lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2022

 

Tham dự lễ khai giảng có Thạc sĩ Đặng Văn Minh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế; đại diện Sở Nội vụ, cùng 100 học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 110 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2022 tổ chức từ ngày 19/4/2022 đến ngày 19/5/2022 và lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022 tổ chức từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/5/2022 theo hình thức tập trung tại Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi./.

Tin liên quan