Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng các Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2022

Quảng Ngãi khai giảng các Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2022

15:31 10/06/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; Sáng ngày 10/6/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng khai giảng 04 lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2022 cho các giáo viên công tác tại các Trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

16:22 07/06/2022

Ngày 02/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 423/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Cao đài ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Cao đài ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

15:04 26/05/2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Kế hoạch số 43/KH-SNV ngày 29/3/2022 của Sở Nội vụ về tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022; ngày 25/5/2022, tại Hội trường Khách sạn Hùng Vương (thành phố Quảng Ngãi), Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho khoảng 120 chức sắc, chức việc đạo Cao đài là thành viên Ban Cai quản, Ban Trị sự các Họ đạo Cao đài ở tỉnh Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

16:21 13/05/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; sáng ngày 10/5/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng khai giảng lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 (lớp thứ ba)

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 (lớp thứ ba)

08:27 27/04/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; chiều ngày 26/4/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 (lớp thứ ba) cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính năm 2022

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính năm 2022

13:58 21/04/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; sáng ngày 21/4/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Trung thuộc Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính năm 2022 cho 45 học viên là công chức, viên chức làm công tác kế toán trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện theo hình thức trực tuyến.

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2022

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2022

10:21 20/04/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; sáng ngày 19/4/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2022 và lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ tư)

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ tư)

10:55 24/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; sáng ngày 23/03/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ tư) cho 95 đại biểu HĐND cấp huyện của 13 huyện, thị xã, thành phố.

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2022

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2022

08:55 23/03/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; sáng ngày 22/03/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ ba)

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ ba)

14:48 21/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; sáng ngày 21/03/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ ba) cho 96 đại biểu HĐND cấp huyện của 13 huyện, thị xã, thành phố.