Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

KHỐI CƠ QUAN SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52  Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Fax: 055.3829067

 

I. LÃNH ĐẠO SỞ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Tạ Công Dũng

Giám đốc

 

0914028022

2

Võ Xuân Hòa

Phó Giám đốc

 

0968306456

 

Hà Văn Tính

Phó Giám đốc

 

0903909888

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Huỳnh Thêm

Chánh Văn phòng

3822864

0904163111

2

Trần Hồng Nhân

Chuyên viên

0978080957

3

Bùi Văn Dũng

Kế toán trưởng

3822997

0914191189

4

Đỗ Thị Trường An

Kế toán

0919417609

5

Trần Thị Kim Tích

Chuyên viên

 

0947845758

6

Võ Thị Thu Hà

Văn thư

3829067

0905908118

7

Trần Văn Bốn

Lái xe

 

0935874499

8

Lê Thị Thúy Kiều

Phục vụ

 

0935977148

 

2. PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thanh Húy

Trưởng phòng

3826881

0985552369

2

Huỳnh Thị Thu Sen

Chuyên viên

0989678224

3

Võ Thị Thu Thùy

Chuyên viên

0918400292

4

Lê Thị Kim Yến

Chuyên viên

0961163039

5

Bùi Thị Mỹ Lệ

Chuyên viên

0975551789

 

3. PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hồng Hậu

Trưởng phòng

3822865

0938118176

2

Nguyễn Thị Kim Hằng

Chuyên viên

0984740842

3

Lưu Vũ Minh Hạnh

Chuyên viên

0971993949

4

Ngô Quang Bình

Chuyên viên

0775596394

5

Huỳnh Đức Như

Chuyên viên

0948052579

 

4. PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Thị Minh Phương

Trưởng phòng

3826474

0905262973

2

Trần Đình Dũng

Phó Trưởng phòng

0982494513

3

Nguyễn Thành Đông

Chuyên viên

0905489161

4

Trần Thị Ngọc Trang

Chuyên viên

0974036349

5

Nguyễn Đình Vũ

Chuyên viên

0978053668

 

5. PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Hữu Tích

Trưởng phòng

3718788

0914101191

2

Huỳnh Quang Trung

Phó Trưởng phòng

0914800819

3

Trương Quang Nhân

Chuyên viên

0945293445

4

Lê Khải Châu

Chuyên viên

0979115645

5

Châu Nguyễn Trà My

Chuyên viên

0905904439

 

6. THANH TRA SỞ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Quang Hùng

Chánh Thanh tra

3819761

0973260315

2

Tạ Ngọc Tuấn

Phó Chánh Thanh tra

0913434892

3

Ngô Văn Thành

Chuyên viên

0965101407

4

Võ Thị Thu Trang

Chuyên viên

0909532191

 

7. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN THƯ - LƯU TRỮ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Thị Thanh Châu

Trưởng phòng

2201822

 

0934795789

2

Nguyễn Thị Thu Phương

Phó Trưởng phòng

0988259383

3

Ngô Thị Kim Mỹ

Chuyên viên

0988813448

4

Nguyễn Thị Cam

Chuyên viên

 

5

Đỗ Văn Viện

Chuyên viên

0975337899

6

Huỳnh Thị Hải Yến

Chuyên viên

 

 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

I- BAN TÔN GIÁO

35 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thái Hiệp

Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban

3830934

0986625271

2

Ngô Sâm

Phó trưởng ban

 

0905904207

3

Võ Hữu Trung

PTP Nghiệp vụ

 

0906798452

4

Nguyễn Xuân Nhân

PTP Nghiệp vụ

 

0905537834

5

Nguyễn Duy Nhất

Chuyên viên

 

0935151626

6

Huỳnh Minh Toàn

Chuyên viên

 

0906521399

7

Lê Tấn Huệ

Chuyên viên

 

0905171174

8

Đoàn Thị Lệ Hường

Trưởng phòng HC-TH

3718588

0919369335

9

Nguyễn Thị Thanh Nga

Kế toán

3824348

0919417609

10

Nguyễn Thị Thùy Linh

Chuyên viên

0983724348

11

Trương Thị Mỹ Ly

Chuyên viên

 

12

Nguyễn Đức Toàn

Lái xe

01692661168

 

II- BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

 

Cơ quan

Di động

1

Phạm Thị Thu Hà

Trưởng ban

 

0985193434

2

Nguyễn Thị Hoài Trung

Phó trưởng ban

 

0914027600

3

Phạm Châu

Phó trưởng ban

 

0905904207

4

Nguyễn Thị Hải

TP Nghiệp vụ 1

 

0983774017

5

Phạm Quốc Bảo

Trưởng phòng HC-TH

 

0914907214

6

Bùi Đình Trưởng

PTP Nghiệp vụ 2

 

0909444475

7

Võ Phương Loan

Phó Trưởng phòng HC-TH

 

0935962771

8

Phan Thị Ánh Hằng

Chuyên viên

 

0906575786

9

Trương Thị Liên

Chuyên viên

 

 

10

Nguyễn Văn Đẹp

Chuyên viên

 

01677343838

11

Nguyễn Thị Quỳnh My

Chuyên viên

 

 

12

Đỗ Thị Mỹ Liêm

Chuyên viên

 

0905900273

13

Phan Đình Tuyến

Lái xe

 

0983140416

           

 

III- TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số máy điện thoại

 

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Tân

Phó Giám đốc

 

0909926006

           

 

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 14:00 22/12/2019.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2150

Tổng số lượt xem: 140208