Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

13/05/2022

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; sáng ngày 10/5/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng khai giảng lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh của buổi lễ khai giảng

Tham dự lễ khai giảng, có Tiến sĩ Trần Đình Thám, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng; đại diện Sở Nội vụ cùng hơn 100 học viên lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 tổ chức trong thời gian 03 ngày, từ ngày 10/5/2022 đến ngày 12/5/2022, các học viên sẽ được các giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học của Trường Đại học Phạm Văn Đồng truyền đạt các kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word nâng cao, sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel nâng cao; Internet và các dịch vụ…. Qua đó, nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh./.

Tin liên quan