Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2021 (Khối Đảng)

22/02/2022

.

 

Thông báo Chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2021 Khối Đảng (Thông báo kèm theo)./.

Tin liên quan