Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

30/06/2022

Sáng ngày 30/6/2022, ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo; thành viên Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cho rằng, cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với phạm vi rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra khác nhau. Cuộc tổng điều tra được thực hiện trong thời gian ngắn, trong điều kiện xảy ra dịch bệnh COVID-19 nên đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đông đảo điều tra viên và giám sát viên, cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đảm bảo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định. Theo kết quả tổng điều tra năm 2021, tổng số lượng của 04 loại đơn vị điều tra gồm doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tăng 3,57%, tăng gần 3.000 đơn vị so với tổng điều tra năm 2017. Số lượng lao động trong các đơn vị  của tổng điều tra năm 2021, tăng 10,89%, tăng trên 22.000 lao động so với tổng điều tra năm 2017. Kết quả cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã phản ánh khá toàn diện về số lượng và lao động của các đơn vị được điều tra và sự phân bố các cơ sở kinh tế trên toàn tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

Dịp này, 11 tập thể, 26 cá nhân có thành tích trong cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã nhận bằng khen của Trung ương và của tỉnh Quảng Ngãi./.