Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ hai)

16/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; sáng ngày 16/03/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ hai) cho 89 đại biểu HĐND cấp huyện của 13 huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh của buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện

Tham dự lễ khai giảng, có các đồng chí: Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thạc sĩ Đào Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng 89 đại biểu HĐND cấp huyện của các huyện, thị xã, thành phố.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ hai)  diễn ra trong thời gian 03 ngày, từ ngày 16/03/2022 đến hết ngày 18/03/2022; các đại biểu HĐND cấp huyện tham gia bồi dưỡng sẽ được các báo cáo viên cấp tỉnh, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 06 chuyên đề, bao gồm những nội dung quan trọng như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; Kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới và quản lý nhà nước về đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo để lớp bồi dưỡng được thành công đề nghị đội ngũ giảng viên, báo cáo viên truyền đạt những kinh nghiệm, những kiến thức mới, hay cho đại biểu HĐND cấp huyện và các đồng chí đại biểu HĐND cấp huyện tham gia bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm,  tham gia học tập đầy đủ, chủ động trao đổi những vấn đề có liên quan với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND cấp huyện trong nhiệm kỳ của mình./.

Tin liên quan