Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ nhất)

14/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; sáng ngày 14/03/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ nhất) cho 91 đại biểu HĐND cấp huyện của 13 huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự lễ khai giảng, có các đồng chí: Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Cảm, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Thạc sĩ Trần Văn Dư, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Thạc sĩ Đào Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng 91 đại biểu HĐND cấp huyện của các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh của buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ nhất)  diễn ra trong thời gian 03 ngày, từ ngày 14/03/2022 đến hết ngày 16/03/2022; các đại biểu HĐND cấp huyện tham gia bồi dưỡng sẽ được các báo cáo viên cấp tỉnh, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 06 chuyên đề, bao gồm những nội dung quan trọng như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; Kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới và quản lý nhà nước về đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 đã được UBND tỉnh ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện, giao cho Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức 01 lớp báo cáo viên, 04 lớp bồi dưỡng cho 416 đại biểu HĐND cấp huyện và 37 lớp bồi dưỡng cho hơn 3.990 đại biểu HĐND cấp xã, yêu cầu Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức tốt, đạt kết quả và các đồng chí đại biểu HĐND cấp huyện tham gia bồi dưỡng cần sắp xếp công việc để tham gia bồi dưỡng đầy đủ thời gian 03 ngày theo quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Tin liên quan