Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bộ Nội vụ xây hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức, viên chức

17/05/2022

Ngày 10/5, Bộ Nội vụ đã ký kết hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức và viên chức trong các cơ quan nhà nước. Theo các nội dung ký kết, VNPT sẽ là đơn vị đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện dự án này.

Việc xây dựng CSDL quốc gia về cán bộ, công chức và viên chức nằm trong đề án của Bộ Nội vụ nhằm triển khai, hiện thực hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các Cơ quan Nhà nước.

Theo Bộ Nội vụ, CSDL quốc gia về cán bộ, công chức và viên chức là một trong những CSDL quốc gia rất quan trọng. Việc đưa vào vận hành, khai thác CSDL này sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý cán bộ công chức và viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Bộ Nội vụ xây hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức, viên chức

 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tại quyết định này, Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của Bộ Nội vụ trong việc chủ trì xây dựng CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức; kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư; phối hợp với Bộ Công an khai thác, tận dụng thông tin từ CSDL quốc gia về dân cư bảo đảm tránh thu thập trùng lặp nhiều thông tin để phục vụ quản lý cán bộ công chức và viên chức của các cơ quan nhà nước.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã tiến hành đánh giá, xem xét trên nhiều tiêu chí, với nhiều đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ và cuối cùng lựa chọn VNPT là đơn vị đồng hành.

Theo lộ trình, việc triển khai xây dựng CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức sẽ bắt đầu ngay sau buổi lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Nội vụ và tập đoàn VNPT. Dự kiến, hệ thống CSDL và phầm mềm quản trị sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 11/2022 để đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, nhiệm vụ xây dựng CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ của Bộ Nội vụ mà còn của tất cả các bộ, ban ngành và địa phương.

Ngoài việc hợp nhất cơ sở dữ liệu trên toàn quốc, số hóa công tác quản trị dữ liệu, thống kê, báo cáo hỗ trợ công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thì việc đưa vào vận hành CSDL quốc gia này còn giúp tiết kiệm được chi phí của chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và những người trực tiếp làm công tác quản lý nhân sự trong việc kê khai, bổ sung sơ yếu lý lịch, tìm kiếm thông tin phục vụ công tác thẩm tra, xác minh cán bộ; tổng hợp, phân tích số liệu về đội ngũ của một hoặc nhiều cơ quan phục vụ yêu cầu quản lý; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Ông Ngô Diên Hy, Phó TGĐ tập đoàn VNPT cho biết CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với số lượng dữ liệu rất lớn, với dung lượng và phạm vi kết nối, chia sẽ dữ liệu rất rộng lớn nên việc bảo đảm tốc độ đường truyền và an ninh, an toàn bảo mật thông tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật phù hợp, đồng bộ, thống nhất và có tính tương thích cao. Bằng kinh nghiệm triển khai thành công CSDL quốc gia về dân cư, các dự án trục liên thông văn bản quốc gia cũng như các dự án lớn khác của Chính phủ, VNPT sẽ có các giải pháp kỹ thuật, giải pháp về an toàn thông tin phù hợp nhất cho dự án. Ngoài ra, là đơn vị xây dựng và triển khai dự án CSDL quốc gia về dân cư, việc tích hợp với CSDL quốc gia về dân cư để đồng bộ với dữ liệu cán bộ công chức, viên chức đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi. VNPT cam kết sẽ hoàn thành dự án để đưa vào khai thác theo đúng tiến độ.